Inovativne socijalne usluge

Projekt financiran sredstvima EU.
Ove web stranice izrađene su uz pomoć Europske unije. Njihov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za rad s mladima Breza i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
Nositelj projekta:
Partneri u projektu:
Suradnik u projektu:

Centar za socijalnu skrb Osijek
Ugovorno tijelo:

sudjelovanje u međunarodnim mrežama:

www.donauwandel.eu
www.solidar.org

Primjeri dobre prakse

Strategija razvoja sustava socijalne skrbi donosi se u vremenu gospodarske krize koja je utjecala na usmjeravanje većih napora u preispitavanje strateškog pristupa u području socijalne skrbi, odnosno preispitavanje postojećih socijalnih programa i pripremu reformi unutar sustava. Kao i u mnogim europskim zemljama, jedna od mogućih posljedica gospodarske krize može biti i osporavanje socijalnih prava, a ova strategija predstavlja napore Vlade Republike Hrvatske u boljem ciljanju mjera sustava socijalne skrbi kako bi se postiglo osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina. Socijalna prava podrazumijevaju socijalnu solidarnost, odnosno pravo građana na korištenje civilizacijskih stečevina društva u kojem žive, a ubrajaju se u skup ljudskih prava kojem pripadaju i građanska i politička prava. Socijalna prava ne proistječu samo iz Ustava i zakona, nego se ona također kreiraju i implementiraju putem socijalnih programa i aktivnosti raznih sudionika (tijela državne uprave, lokalnih zajednica, organizacija civilnog društva). Ostvarivanje socijalnih prava uključuje brojne aktivnosti u prikupljanju sredstava, financiranju i organizaciji socijalnih službi. Upravo je stoga važan pristup socijalnim pravima. Socijalna sigurnost, čiji su temelj socijalna prava, otvara mogućnost da ljudi budu aktivni i suoče se s rizicima svog djelovanja, što pozitivno utječe na socijalnu klimu, poduzetništvo, te ukupni društveni razvoj. Takvu su razvojnu ulogu socijalnih prava prepoznale Europska unija i Vijeće Europe.

Svrha Smjernica za planiranje razvoja mreže socijalnih usluga na županijskoj razini, je pridonijeti procesu županijskog socijalnog planiranja potaknutog u sklopu Projekta razvoja sustava socijalne skrbi koji provodi MZSS u suradnji sa Svjetskom bankom, temeljem zajma IBRD-a, kao i dodatnim preporukama za analizu razvijenosti mreže usluga za prioritetne korisničke skupine kojima prijeti socijalna isključenost,  prema Zajedničkom memorandumu o socijalnoj isključenosti.