Udruga Breza provodi projekt «Mjesto za mene» koji je odobren u sklopu programa IPA 2009: Izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga na području od posebne državne skrbi. Ugovor je potpisan 3. svibnja 2012. godine, projekt će trajati 20 mjeseci, a za njegovu provedbu Europska unija odobrila je sredstva u visini 198,110 eura (1.493.618,15 kuna), dok je ukupni iznos projekta 228 110 eura (1.710.825,99 kuna).

Glavni cilj projekta „Mjesto za mene“ je osnažiti razvoj civilnog društva u Osijeku ina području Općine Erdut jer udruge civilnog društva moraju imati jače kapacitete kako bi postale socijalni partneri i čimbenici u provedbi hrvatske nacionalne strategije za prevenciju rizičnog ponašanja, te za povlačenje sredstava iz socijalnih programa Europske unije koji će se za Hrvatsku tek otvoriti.

Tri su ciljane skupine u projektu “Mjesto za mene”: prva su udruge koje žele izgraditi svoj kapacitet i pripremiti se za daljnje sudjelovanje u EU socijalnim programima, a naglasak je na udrugama žena, te udrugama za djecu i mlade. Druga ciljana skupina su djeca i mladi, a uključivat će djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te studente koji bi sudjelovali kao volonteri. Djeca i mladi od 6 do 16 godina imat će prigodu sudjelovati u kreativnim radionicama kakve Breza provodi u Zemlji bez granica, te u Dječjoj kreativnoj kućici DOKKICI u Osijeku. Studenti će dobiti priliku steći iskustvo i praksu u radu s djecom i mladima.

Glavne aktivnosti u projektu čine edukativni treninzi za udruge na području Općine Erdut, kreativne radionice za djecu i mlade poput radionice kuhanja, plesa, filcanja vune, izrade svijeća i sl., škola volontiranja, obiteljsko savjetovanje, škola roditeljstva, promotivne aktivnosti poput Dana otvorenih vrata u Erdutu i Dalju, te zajedničke aktivnosti i uključivanje u postojeće sajmove I manifestacije na području Općine Erdut (Žive jaslice u Aljmašu, Sajam starih zanata i običaja u Dalju i druge).


Centar za socijalnu skrb Osijek

A project implemented
By the Contractor
Udruga Breza
Address: Frankopanska 124, Osijek
Tel:0038531272583
Fax:0038531272583
This project is funded by the European Union
The Central Finance and Contracting Agency
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
The European Commission is the EU’s executive body.
“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders”